Một thế giới. Một nền kinh tế. Sora.

Sora có nghĩa là bầu trời. Giống như bầu trời phủ khắp thế giới này, chúng tôi muốn tạo ra một
nền kinh tế có tất cả mọi thứ, dành cho tất cả mọi người.

Về chúng tôi
Việc kiểm soát tập trung của các nền kinh tế đặt ra nhiều cám dỗ tư lợi đối với một nhóm nhỏ người, gây bất lợi cho quá trình phát triển bền vững.

Chúng tôi cho rằng cần phải phi tập trung, trên cơ sở hợp lý, các nền kinh tế. Nền kinh tế tự chủ phi tập trung (DAE) Sora là nền kinh tế phi tập trung đầu tiên trên thế giới, nơi mọi người tham gia để cùng nhau tạo dựng một thế giới tốt đẹp nhất.

Soramitsu, được thành lập bởi Makoto TakemiyaRyu Okada, đang xây dựng Sora với mục đích tạo ra một loại hệ thống kinh tế mới để cải thiện hiệu quả của xã hội."Hãy cùng tạo ra một xã hội mới có sự trao quyền, dân chủ hóa và hợp tác".
-Makoto Takemiya, CEO của Soramitsu

Hệ sinh thái Sora hoạt động như thế nào
1
TRAO QUYỀN
Nhà sản xuất dự án xây dựng các sản phẩm và dịch vụ trong Hệ thống kinh tế Sora.
2
DÂN CHỦ HÓA
Người dùng Sora bình chọn cho các dự án cần được phân bổ các token được tạo mới.
3
HỢP TÁC
Mọi người đều được hưởng lợi khi các token mới được tạo cho những mục đích sử dụng tốt nhất. Cộng đồng cùng hợp tác trong việc chọn lựa những dự án tốt nhất và các đội ngũ có kinh nghiệm nhất để tạo dự án.
Gặp gỡ Đội ngũ nòng cốt của chúng tôi
Chúng tôi đang xây dựng Sora để tạo ra một loại hệ thống kinh tế mới nhằm cải thiện hiệu quả của xã hội và tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.
CEO | Kỹ sư về blockchain

Makoto Takemiya là CEO và Đồng sáng lập Soramitsu. Trước khi thành lập Soramitsu, ông là kỹ sư nghiên cứu tại Khoa Công nghệ thần kinh của ATR. Ngoài ra, trước đây ông cũng hỗ trợ các dự án blockchain khác.
Đồng sáng lập | Chủ tịch

Ryu Okada là Đồng sáng lập và Chủ tịch của Soramitsu. Trước đây ông từng làm Cố vấn tại Deloitte, là Người sáng lâp công ty khởi nghiệp thương mại điện tử và tư vấn tài chính, và có bằng CPA Nhật Bản.
Giám đốc Sora

Kazumasa Miyazawa là người tạo ra tiền điện tử Edy và cựu thành viên hội đồng quản trị của Rakuten Edy.
Giám đốc Sora

Tsukasa Ojima là cựu Phó chủ tịch của Sanwa Bank California và là cựu Giám đốc điều hành của Nomura Securities.
Hãy giữ liên lạc
Hãy theo dõi các bản cập nhật mới nhất được phát triển và đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Bạn sẽ là người đầu tiên biết khi chúng tôi khởi chạy SORA.
Hãy tham gia với chúng tôi trên Reddit

Hãy tham gia Trò chuyện Telegram của chúng tôi

E-mail: info@soramitsu.co.jp